Λύσεις

Οι αναδυόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η απαίτηση για συνεχή συμμόρφωση στις μεταβαλλόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, οδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση προηγμένων λύσεων.


Παρέχουμε την πλατφόρμα Olympus με τις απαραίτητες λύσεις για να μετατρέψετε τη στρατηγική σας σε πραγματικότητα.


Το χαρτοφυλάκιο της Natech προσφέρεται είτε συνολικά ως μια ολοκληρωμένη λύση, είτε κατακερματισμένα μέσω μοντέλων SaaS.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION

Νέας γενιάς core banking

E-ΒANKING E-ΒANKING

E-ΒANKING

APOLLO web banking: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

MOBILE BANKING MOBILE BANKING

MOBILE BANKING

ARTEMIS mobile banking app: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μέσω smartphone ή tablet

POSEIDON AML POSEIDON AML

POSEIDON AML

Σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ATM HOST ATM HOST

ATM HOST

ISO ATM Host Module (Base 24)

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών

ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

AEOLUS Payment solutions

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις