ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα πρέπει να διαχειρίζονται νέους τύπους πληρωμών και να διεξάγουν με ασφάλεια τραπεζικές συναλλαγές πολλαπλών νομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Αντιμετωπίστε την πρόκληση αυτή, παρέχοντας στους πελάτες σας την εμπειρία που απαιτούν με πιστοποιημένα συστήματα πληρωμών και κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 BLUE EDITION

Νέας γενιάς core banking

MOBILE BANKING MOBILE BANKING

MOBILE BANKING

ARTEMIS mobile banking app: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μέσω smartphone ή tablet

POSEIDON AML POSEIDON AML

POSEIDON AML

Σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων

KYC KYC

KYC

Know Your Customer

GREEK PEP LIST GREEK PEP LIST

GREEK PEP LIST

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών

CSB2 STANDARD EDITION CSB2 STANDARD EDITION

CSB2 STANDARD EDITION