ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Γνωρίζοντας τις ανάγκες της νέας και εξελισσόμενης αγοράς του τομέα της μικροχρηματοδότησης, έχουμε αναπτύξει τα απαιτούμενα εργαλεία για να χτίσετε το τραπεζικό σας μέλλον με επίκεντρο τον πελάτη.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2

Νέας γενιάς core banking

E-ΒANKING E-ΒANKING

E-ΒANKING

APOLLO web banking: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

POSEIDON AML POSEIDON AML

POSEIDON AML

Σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ATM HOST ATM HOST

ATM HOST

ISO ATM Host Module (Base 24)

BOS ERP BOS ERP

BOS ERP

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων

KYC KYC

KYC

Know Your Customer

GREEK PEP LIST GREEK PEP LIST

GREEK PEP LIST

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Q Q

Q

Σουίτα κανονιστικών λύσεων για τις απαιτήσεις της ΓΓΠΣ

PSD2 PSD2

PSD2

HERA PSD2 Solution: Σύστημα Open banking

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών