ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Σας παρέχουμε τραπεζικές λύσεις προσαρμοσμένες στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, είτε είστε τράπεζα μεγάλου μεγέθους, είτε συνεταιριστική ή αναδυόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

Η πολυετής συνεργασία μας με τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού επιτυγχάνεται χάρη στις αξιόπιστες, απλές και ευέλικτες τραπεζικές λύσεις του χαρτοφυλακίου της Natech.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CSB2

Νέας γενιάς core banking

E-ΒANKING E-ΒANKING

E-ΒANKING

APOLLO web banking: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

POSEIDON AML POSEIDON AML

POSEIDON AML

Σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ATM HOST ATM HOST

ATM HOST

ISO ATM Host Module (Base 24)

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων

KYC KYC

KYC

Know Your Customer

GREEK PEP LIST GREEK PEP LIST

GREEK PEP LIST

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Q Q

Q

Σουίτα κανονιστικών λύσεων για τις απαιτήσεις της ΓΓΠΣ

PSD2 PSD2

PSD2

HERA PSD2 Solution: Σύστημα Open banking

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών