Poseidon AML

Poseidon AML

Ολοκληρωμένη τραπεζική λύση για την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Περιγραφή

Το POSEIDON AML της Natech είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή εντοπισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος από παράνομες ενέργειες καθώς και παρεμπόδισης χρηματοδότης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η λύση προσφέρει ένα ενοποιημένο σπονδυλωτό σύστημα Screening, Scoring, Monitoring, Profiling (συναλλασσόμενοι & κινήσεις - KYC) και Case Management, και λειτουργεί τόσο σε online όσο και και σε offline περιβάλλον σε συνδυασμό με το εκάστοτε τραπεζικό σύστημα.

Είναι υλοποιημένο σε ενιαία πολυγλωσσική πλατφόρμα (Natech DRP®) και περιέχει τόσο το σύστημα κανόνων (Hybrid Case Based Reasoning Engine/Rule Based Reasoning Engine), όσο και το τμήμα καταγραφής, υποστήριξης και παρακολούθησης.

Poseidon AML
Poseidon AML

Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

 • Εναρμόνιση με τα Ελληνικά & Διεθνή πρότυπα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας
 • Παρακολούθηση, χαρακτηρισμός και αναγγελία σκιερών συναλλαγών
 • Αναγνώριση και βαθμονόμηση ρίσκου συναλλασσόμενων
 • Πελατοκεντρική & συναλλακτική προσέγγιση
 • Ανάλυση & χαρακτηρισμός συναλλακτικής συμπεριφοράς
 • Δημιουργία reports και αναφορών κατά το δοκούν
 • Απεικόνιση δυναμικού περιεχομένου (Natech DRP)
 • Δημιουργία σεναρίων
 • Σύστημα οριζόμενων κανόνων
 • Σύνδεση real-time ή offline (batch)
 • Αυτόνομη βάση δεδομένων
 • Location agnostic Database scheme
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης πλατφόρμας
 • Σύνδεση SSO με Active Directory
 • Εγγενές σύστημα εγκρίσεων
 • Χειρισμός υποθέσεων και παρακολούθηση αξιόποινων πράξεων
 • Ορισμός και παρακολούθηση ροών
 • Σύνδεση με watching lists και δυνατότητα ορισμού νέων
 • Διαχείριση και ορισμός κατηγοριών κινδύνου

Πλεονεκτήματα

Κεντροποιημένη Διαχείριση

Το POSEIDON ® AML της Natech επιτρέπει τη διαχείριση και τον ορισμό του συνόλου των λειτουργιών, κανόνων και δικαιωμάτων του συστήματος κεντρικά. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνολική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διοίκησης, άμεσα και με ασφάλεια.

Ασφάλεια

Η Natech έχει ενσωματώσει στο σύστημα όλα τα στοιχεία και επίπεδα ασφάλειας που λειτουργούν και στο Core Banking Natech.CSB, καθιστώντας το POSEIDON ένα από τα ασφαλέστερα AML στον κόσμο.

Διασύνδεση

Η διασύνδεση στηρίζεται στην τεχνολογία message (service) brokering και επιτρέπει τόσο τη realtime όσο και την batch επεξεργασία και ανάλυση των κινήσεων.

Profiling

Τόσο οι συναλλασσόμενοι όσο και οι συναλλαγές ελέγχονται και κατηγοριοποιούνται βάσει ενός συνόλου κανόνων και διαδικασιών ώστε να εκμαιευτούν τα κατάλληλα στοιχεία και να αποδοθεί το προφίλ της συναλλακτικής συμπεριφοράς και το αποδεκτό πρότυπο ρίσκου της συναλλαγής.

Scoring

Για το χαρακτηρισμό του και τη βαθμονόμηση του ρίσκου της συναλλαγής, χρησιμοποιούνται τόσο τα δεδομένα της τρέχουσας συναλλαγής όσο και η στατιστική εικόνα του συναλλασσομένου, των group που ανήκει καθώς και των λιστών ανεπιθύμητων ατόμων (watch lists). Ο αλγόριθμος scoring χρησιμοποιεί τόσο τους οριζόμενους κανόνες όσο και τη στατιστική απεικόνιση μέσω αλγόριθμων multiple regression για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος χαρακτηρισμού. 

Ταυτοποίηση

Το POSEIDON® χρησιμοποιεί λεξικολογική ταυτοποίηση και νευρωνική ανάλυση για την ορθότητα της ταυτοποίησης των στοιχείων των συναλλασσομένων με τις λίστες των ανεπιθύμητων (watch lists) σε κάθε συναλλαγή.

Ισχυρή Πλατφόρμα

Η λύση της Natech προσφέρεται μαζί με την πλατφόρμα Natech DRP® επιτρέποντας στη μηχανογράφηση του οργανισμού να εμπλουτίσει ή και να επέμβει στο περιβάλλον της εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη επέμβασης σε κώδικα. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού του συστήματος τόσο με λειτουργικότητα (μενού, φόρμες, μηνύματα, βοήθειες και διαδικασίες) όσο και με αναφορές σε όλα τα επίπεδα του συστήματος.

Το περιβάλλον υλοποίησης είναι παραθυρικό και η αρχιτετκτονική είναι n-tier, επιτρέποντας τη συνεχή κλιμάκωση της υλοποίησης ανάλογα με την εξέλιξη της τράπεζας.

Poseidon AML
Poseidon AML

Γιατί να επιλέξετε το Poseidon AML

Η Natech Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αναπτύσσει και διαθέτει το Natech.CSB (Core Banking) σε 10 συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα και σε 2 διεθνή ιδρύματα πληρωμών στην Αγγλία και τη Γεωργία. Επιπλέον, διαθέτει προϊόντα λογισμικού για τραπεζικούς οργανισμούς, όπως το Natech.CSBWeb (internet banking), POSEIDON AML, Natech.CRM, BOS.ERP, Natech.DIAS Suite (SEPA products suite), Banking @nywhere (mobile banking) και TEIRESIAS DQ (σύστημα λευκού/μαύρου ΤΕΙΡΕΣΙΑ).

AML WATCH LISTS

Το POSEIDON AML διαθέτει μηχανισμό σύνδεσης και αυτόματης ενημέρωσης με λίστες όπως:

 • Sanction List (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)
 • OFAC
 • Her Majesty Treasury List
 • Bureau of Industry and Security
 • Department of State
 • EU Terrorism List
 • FBI Top Ten Most Wanted
 • Interpol Most Wanted
 • ICE List (U.S. Immigrations and Customs Enforcement)
 • Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctions
 • CBI List (The Central Bureau of Investigation)
 • SDN & Blocked Entities
 • SECO List
 • Treasury PML List
 • UN Consolidated List
 • OCC Shell Bank List
 • World Bank Debarred Parties List
 • Political Exposed Persons (P.E.P.) - Ελληνική Λίστα Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων της Νatech

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Δείτε το Poseidon AML σε λειτουργία: