Natech CSB2

Natech CSB2

Η νέα γενιά του πιο επιτυχυμένου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας την ευελιξία, την ασφάλεια και την ευχρηστία του.

Περιγραφή

Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Η ανάπτυξη, και ίσως και η επιβίωση τους, εξαρτάται από μία ευέλικτη, προσοδοφόρα λύση, που παρέχει μια διαφοροποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η νέα γενιά του Total Banking Solution της Natech έχει υλοποιηθεί για να βοηθήσει την τράπεζα σας να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Ολοκληρωμένο, αρθρωτό, και αναλυτικό, το Natech.CSB2 Total Banking Solution είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές ανάγκες του οργανισμού σας.

Η τραπεζική λύση της Natech, σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη και να ισχυροποιήσετε τη σχέση της τράπεζας με τους πελάτες της.

Nα είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό, συνεπείς με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ασφάλειας, διενεργώντας μεγάλου ύψους συναλλαγές, και, παράλληλα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών σας.

Natech CSB2
Natech CSB2

Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

Εκτενή Total Banking Solution Λειτουργικότητα Σχεδιασμένη για Μελλοντική Ανάπτυξη

Το Natech.CSB2 βοηθάει τους τραπεζικούς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του έντονου ανταγωνισμού, μειώνοντας τα περιθώρια και αυξάνοντας τις προσδοκίες των πελατών τους, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στην οικονομική αποδοτικότητα.

Η επιτακτική ανάγκη μιας νέας γενιάς Total Banking Solution

Λόγω των αναδυόμενων επιχειρηματικών αναγκών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι ανάγκη να υιοθετήσουν ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο τραπεζικό σύστημα που θα τους επιτρέπει την αλλαγή χωρίς να διαταράσσει τις καθημερινές τραπεζικές διαδικασίες. Ένα καλά δομημένο Total Banking Solution θα πρέπει να επιτυγχάνει τα εξής:

 • Αντικατάσταση παλαιού τραπεζικού συστήματος: Η παλαιά τεχνολογία επιβραδύνει την καινοτομία και μειώνει την παραγωγικότητα. Οι τράπεζες χρειάζονται νέα συστήματα που ενδυναμώνουν την τράπεζα μέσα από μία ολοκληρωμένη δομή και διαδικασία, εναρμονισμένη με τους επιχειρηματικούς της στόχους.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: Η σωστή τραπεζική λύση βοηθάει την τράπεζα να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μειώνοντας το κόστος, ώστε να βελτιώσει τη δυνατότητά της για ανταγωνιστικότητα.
 • Ενίσχυση κανονιστικής συμμόρφωσης: Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ασφάλειας είναι σύνθετη και ακριβή. Η κατάλληλη κανονιστική πλατφόρμα θα μειώσει το κόστος και θα βελτιώσει την επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων, θα επισπεύσει τους χρόνους κλεισίματος και θα αυξήσει την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Βελτίωση της διακίνησης πληροφοριών: Για να αυξηθεί η ταχύτητα και η ακρίβεια στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων, οι τράπεζες πρέπει να εφοδιαστούν με συστήματα που ενισχύουν την ενσωμάτωση και ενοποιούν τις πληροφορίες της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί μία αναλυτική και ενιαία δομή.
 • Ενίσχυση της αξίας του πελάτη: Μέσω μιας ολιστικής αρχιτεκτονικής του Total Banking Solution, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην κατάλληλη κατηγορία πελατών τις ανάλογες υπηρεσίες, στην κατάλληλη στιγμή μέσω του κατάλληλου καναλιού, με στόχο την ενίσχυση των κερδών τους.
 • Δημιουργία μιας εξυπηρετοκεντρικής αρχιτεκτονικής: Μία ευέλικτη, στιβαρή IT αρχιτεκτονική με κέντρο αναφοράς την εξυπηρέτηση, δεν είναι προαιρετική επιλογή. Οι τράπεζες είναι αναγκαίο να ενσωματώσουν αυτή την αρχιτεκτονική στον αγώνα τους για επιβίωση.

Πλεονεκτήματα

Υποστήριξη για το Σύνολο των Τραπεζικών Διεργασιών

Το Natech.CSB2 Total Banking Solution διαθέτει ένα πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών για να καλύψει το σύνολο των τραπεζικών λειτουργιών κάθε οργανισμού - μικρού ή μεγάλου σε μέγεθος, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.

Υποστηριζόμενα Προϊόντα & Υπηρεσίες

 • Κίνηση Κεφαλαίων
 • Καταθέσεις
 • Εισπράξεις – Πληρωμές
 • Χορηγήσεις
 • Θυρίδες
 • Επιταγές
 • Μερίδες
 • Εγγυητικές Επιστολές
 • Χρεόγραφα – Αξιόγραφα
 • Καλύμματα
 • Αγοραπωλησία Συναλλάγματος
 • Λογιστική
 • Διαχείριση Μελών & Πελατών
 • Διαχείριση Καταστημάτων
 • Teller
 • Διαχείριση Τραπεζικών Προϊόντων
 • Προϋπολογισμό & Κοστολόγηση
 • Διαχείριση Παραμέτρων & M.I.S.
 • Διαχείριση Πιστοδοτικών Προϊόντων
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συμπράξεων
 • Anti-Laundering Money (AML)
Natech CSB2
Natech CSB2

Γιατί να επιλέξετε το Natech CSB2

Προετοιμάστε τώρα την τράπεζα σας για δυναμική πρόοδο

Ένα τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να είναι τεχνολογικά προηγμένο ώστε να καλύψει τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Το Natech.CSB2 είναι ευέλικτο και ισχυρό, όντας μια μακροπρόθεσμη λύση που θα βοηθήσει την τράπεζα σας να βελτιώσει τις τραπεζικές διαδικασίες, χωρίς την παραμικρή απώλεια της υπάρχουσας λειτουργικότητας.

Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, η σωστή διαχείριση των ευκαιριών της αγοράς και η σωστή δομή, είναι βασικοί παράγοντες για τη λειτουργία κάθε τράπεζας. Ένας ακόμη, είναι και το Natech.CSB2 Total Banking Solution.

Χρήσιμα αρχεία & downloads