Συνεργάτες

Συνεργαστείτε με τη Natech και οδηγηθείτε στην αμοιβαία ανάπτυξη!

Γίνε συνεργάτης μας

Θεωρούμε τους συνεργάτες μας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Συνεργαζόμαστε ήδη και αναζητούμε συνεχώς εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αφρική για να αναλάβουν καθήκοντα μεταπωλητή είτε στρατηγικού συνεργάτη, έτσι ώστε να ισχυροποιήσουμε από κοινού τα προϊόντα μας.

 

Γιατί να συνεργαστείς μαζί μας;

Ενδυνάμωση προϊόντων και χαρτοφυλακίου

Επέκταση πελατειακής βάσης και γεωγραφικής κάλυψης

Ισχυροποίηση εταιρικού προφίλ

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάποιοι από τους συνεργάτες μας