Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Natech A.E επενδύει το 90% των εσόδων της, στο κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης αφού έτσι είναι σε θέση να εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες της και να παρέχει καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις στους πελάτες της.

Διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 22301:2008 όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση λογισμικού και την επιχειρηματική συνέχεια.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση είναι:

  • Η διερεύνηση και εκτίμηση των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων λογισμικού μέσω παραμετροποιήσεων και προσθηκών ώστε να ανταποκρίνονται στις διευρυμένες ανάγκες των πελατών μας.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών τραπεζικής που να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.
  • Η υποστήριξη επιχειρήσεων/οργανισμών με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.
  • Η ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας σχεδιασμού και δημιουργίας λύσεων πληροφορικής.

H Natech A.E συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Μηχανικών Η/Υ) για την προαγωγή της τεχνολογικής εξέλιξης και με το Τμήμα Οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προώθηση της έρευνας μέσω πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Ανθρώπινο ΔυναμικόΜάθετε περισσότερα για το προσωπικό μας
ΠιστοποιήσειςΔείτε τις πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει