Εταιρική Πολιτική

Οι αξίες μας

Η Natech A.E στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η δημιουργία αξίας εξαρτάται από τον επιτυχή συνδυασμό επιχειρηματικής και κοινωνικής επιτυχίας. Για αυτό το λόγο μεριμνά για την εφαρμογή υψηλών προτύπων διαχείρισης για την ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση και χρήση των προϊόντων της και την αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι λύσεις μας προσφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στους συνεργάτες μας:

  • Έχουν πραγματική λετουργικότητα και όχι απλά θεωρητικό υπόβαθρο
  • Ενισχύουν το πελατολόγιό τους
  • Διατηρούν την σχέση με τους πελάτες τους (customer loyalty)
  • Εξελίσουν την εμπορική τους δραστηρίοτητα μέσω κατάλληλης πληροφόρησης
  • Ενδυναμώνονται  έναντι των ανταγωνιστών τους

 

Ο σκοπός μας

Πρωταρχικός σκοπός της Natech A.E είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διάθεση συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Natech A.E πληρεί όλες τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων έχοντας λάβει πιστοποίηση για το σύνολο των παροχών της, ISO 9001:2008, ISO 22301:2012, ISO 27001:2013  από την TUV Austria.

Ο τρόπος λειτουργίας μας

Η λειτουργία της Natech A.E διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τα οποία έχουν συνταχθεί με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι εναρμονισμένα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

Η φιλοσοφία της Natech, η οποία λειτουργεί ως υπόβαθρο του τρόπου εργασίας και παραγωγής υπηρεσιών, περιγράφεται ως εξής: ‘’ …αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, έχοντας ως βασικό σκοπό την ενδυνάμωση τους μέσω της δημιουργίας λύσεων βασισμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, λύσεις οι οποίες ενστερνίζονται τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας της απλότητας και της ευελιξίας.΄΄

ΙστορικόΕνημερωθείτε για την εξέλιξη της εταιρίας μας
Ανθρώπινο ΔυναμικόΜάθετε περισσότερα για το προσωπικό μας