Πελάτες

Οι πελάτες μας είναι εταιρείες που ηγούνται στους κλάδους τους και διαθέτουν ανεπτυγμένη οργανωτική δομή και μηχανογράφηση. Οι δραστηριότητές τους καλύπτουν τους τομείς των χρηματοοικονομικών, της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για ανάπτυξη και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιλέγοντας τις λύσεις της Natech A.E με σκοπό την ενίσχυση των εργασιών της.

Η στενή συνεργασία που διατηρούμε με τους πελάτες, μας δίνει την δυνατότητα να τους παρέχουμε επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Πελάτες

Για την οργάνωση και την λειτουργία της Natech A.E , η εξυπηρέτηση πελατών είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Η λειτουργία της Natech A.E διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τα οποία έχουν συνταχθεί με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι εναρμονισμένα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

Η Natech A.E εξυπηρετεί ένα σύνολο επιχειρήσεων, τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που απαιτούν αμεσότητα, ευελιξία και αξιοπιστία στις προσφερόμενες λύσεις.

Ενδεικτικά η Natech A.E προσφέρει τις λύσεις της σε:

Συνεταιριστικές Τράπεζες της Ελλάδος Συνεταιριστικές Τράπεζες της Ελλάδος
B&N BANK B&N BANK
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ziraat Bank Ziraat Bank
Credit Agricole Credit Agricole
Moneygram Moneygram
Intel Express Intel Express
ΑΠΣΙ - Πίνδος ΑΠΣΙ - Πίνδος
Typotrust Typotrust
Argo Change S.A. Argo Change S.A.
ΠιστοποιήσειςΔείτε τις πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει
Οικονομικά ΣτοιχείαΕνημερωθείτε για τους ισολογισμούς μας