Πιστοποιήσεις

ISO 22301:2012 από την ΤUV Austria

ISO 22301:2012

Η Natech A.E. συνεχίζοντας την προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, ανανέωσε το σύνολο των πιστοποιήσεων της λαμβάνοντας πιστοποιήση για το Σύστημα Διαχείρισής της, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22301:2012 από την TUV Austria.

Η Natech λειτουργεί σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 22301:2012, το οποίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών.

 

 

ISO 27001:2013 από την ΤUV Austria

ISO 27001:2013

Η Natech A.E. συνεχίζοντας την προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ανανέωσε το σύνολο των πιστοποιήσεων της λαμβάνοντας πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TUV Austria.

H Natech A.E. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 27001:2013, για τα ακόλουθα πεδία: Εφαρμογή, Ανάπτυξη, Εμπορία, Υλοποίηση και Υποστήριξη Λογισμικού καθώς και εμπορία Hardware υπολογιστών.

 

 

ISO 9001:2008 από την ΤUV Austria

ISO 9001:2008

Η Natech A.E έλαβε με μια επιπρόσθετη πιστοποίηση, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008 από την TUV Austria.

H Natech A.E. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008, για τα ακόλουθα πεδία: Εμπορία, Συναρμολόγηση και Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων & Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσω περιοδικών ελέγχων, επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και τους στόχους της.

 

 
 
 

Microsoft Partnership

 

Αποτέλεσμα εικόνας για microsoft silver small and midmarket cloud solutions

Η Νatech A.E ανακοινώνει μια επιπλέον πιστοποίησή της ως Microsoft Partner με εξειδίκευση Silver Small and Midmarket Cloud Solutions. Η δεξιότητα Small and Midmarket Cloud Solutions δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης της αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις cloud αλλά και υβριδικές που έχουν δομηθεί στο Microsoft Office 365, παρέχοντας επιπρόσθετη υποστήριξη και κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 

 

Η Natech έχει υιοθετήσει και προωθεί την τεχνολογία cloud. Η πιστοποίησή της ως “Microsoft Silver Cloud Platform partner” επικυρώνει την πολυετή συνεργασία της Natech με τη Microsoft καθώς και τη φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με τη προώθηση της καινοτομίας.

 

Σχετική εικόνα

H Νatech A.E εξειδικεύεται σε τεχνολογίες Microsoft, εξασφαλίζoντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλή τεχνογνωσία και ενδυνάμωση της εμπειρίας της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Συμμετέχοντας ήδη στο δίκτυο συνεργατών της Microsoft, ως Microsoft Partner με εξειδίκευση Silver Application Development, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διάθεσης συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας, καθώς και παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών της.

 H Natech Α.Ε. αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις έχοντας συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft υπογράφοντας Royalty Agreement. Η Natech έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις στους πελάτες της, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των προϊόντων της Microsoft. Έτσι,επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και τη συνεχή επίτευξη καινοτομίας.

 
 
 
 
 

Βραβείο 2014: Πιστοποίηση – Σήμανση ECO COMMERCE

Eco Commerce

 

Η Νatech A.E εκπληρώνει και εφαρμόζει τις απαιτήσεις eco-commerce της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 2014 έλαβε βραβείο ECO-COMMERCE εμπορικής πράσινης επιχείρησης.

 

 

 

 

 

 

Βραβείο ''Ολοκληρωμένης Καινοτομίας''

Η Natech βραβεύτηκε με το βραβείο ''Ολοκληρωμένης Καινοτομίας'' στα Start up/Scale up awards 2017 από την Παπαστράτος (Philip Morris International). μια διάκριση επιβράβευση της καινοτομίας για τη λύση συνολικής τραπεζικής ''Omnibanking''.

 

 

 

Έρευνα & ΑνάπτυξηΜάθετε περισσότερα για τις επενδύσεις μας
ΠελάτεςΔείτε το σύνολο των επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε