ΙΣΤΟΡΙΑ

2003

Ίδρυση εταιρίας και λανσάρισμα CSB1.

2010

Απόκτηση Πιστοποίησης ISO 9001:2008.

2012

Λειτουργία Πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 500KWh.

2014

Έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος στην Αθήνα.

Λειτουργία νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 750 m2 στα Ιωάννινα.

2015

Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας Microsoft Partnership (Silver Small and Midmarket Cloud Solutions Microsoft Partner Network).

Απόκτηση Πιστοποίησης ISO 9001:2008 / ISO 27001:2013 / ISO 22301:2012.

2017

Απόκτηση Βραβείου Καινοτομίας Papastratos.

Λειτουργία με νέες εσωτερικές δομές και διαδικασίες.

2018

Λανσάρισμα δεύτερης γενιάς Core Banking System CSB2.

Διπλασιασμός εταιρικών μεγεθών.

2019

Εταιρική επέκταση, διεύρυνση λειτουργίας στην Παγκόσμια αγορά (Ziraat Bank, Tora Wallet, Credit Agricole, FCA Bank).

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Manchester.

Λειτουργία νέου καταστήματος στο Βερολίνο.

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Εταιρική Ιστορία
Εταιρική Ιστορία