Πρόθεση συνεργασίας της Natech με φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής

Οικονομικών Επιστημών 

 

Η Natech ενδιαφέρεται να αναπτύξει δεσμούς με τη φοιτητική κοινότητα παρέχοντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτές/τριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των τμημάτων:

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να συνεργαστούν με τη Natech, πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση σε φιλικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, συμμετέχοντας στην υλοποίηση πραγματικά παραδοτέων projects.

Παρακολουθήστε τις θέσεις πρακτικής άσκησης στην ιστοσελίδα του Κόμβου Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

 

 

 

Interested in this job opening?

Fill in your details in the form below and we will contact you: