Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

Έχουν αναγνωριστεί από τους πελάτες μας, νέους και μακροχρόνιας συνεργασίας, καθώς και από παγκοσμίως αναγνωρισμένους φορείς όπως Πανεπιστήμιο του Manchester, Forrester.

  • Σχεδιασμένες και υλοποιημένες υπό κοινή πλατφόρμα και φιλοσοφία, όχι black box λύσεις
  • Προσαρμόσιμες - Παραμετροποίηση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
  • LIVE λειτουργία 24/7 - Δεν υπάρχει ανάγκη κλεισίματος και ανοίγματος ημέρας, χωρίς off-line υπόλοιπα
  • Εξαιρετικά αξιόπιστες και ασφαλείς - Υποστηρίζουν χιλιάδες συναλλαγές/λεπτό
  •  PSD2 ready
  •  Συμμόρφωση με κανονισμούς ΕΚΤ & AML
  •  Πολυγλωσσικές, υποστηρίζουν πολλαπλά νομίσματα
  •  Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  •  Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
  •  Υποστήριξη ψηφιακών τραπεζών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων λύσεων αποτελούν την καρδιά της επιτυχίας των έργων μας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Σχεδιάζουμε συνεχώς τόσο για το μέλλον της εταιρείας μας όσο και για τις ανάγκες των πελατών μας. Τα συστήματα μας εξελίσσονται και γίνονται όλο και πιο πλούσια σε λειτουργικότητα και ευελιξία, ενσωματώνουν δε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως live λειτουργία, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ασφάλεια και συνεχή εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Αθανάσιος Ναυρόζογλου CEO at Natech