Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις: ISO 22301:2012, ISO 27001:2013, ISO 9001:2008 από την ΤUV Austria!

Η Natech ανανέωσε το σύνολο των πιστοποιήσεων της σύμφωνα με τα Πρότυπα: ISO 22301:2012, ISO 27001:2013 και ISO 9001:2008.

Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις: ISO 22301:2012, ISO 27001:2013, ISO 9001:2008 από την ΤUV Austria!

Η Natech λειτουργεί σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 22301:2012, το οποίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών. Eφαρμόζει επίσης, Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 27001:2013, για τα ακόλουθα πεδία: Εφαρμογή, Ανάπτυξη, Εμπορία, Υλοποίηση και Υποστήριξη Λογισμικού καθώς και εμπορία Hardware υπολογιστών. Τέλος, λειτουργεί με βάση το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008, για τα ακόλουθα πεδία: Εμπορία, Συναρμολόγηση και Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων & Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσω περιοδικών ελέγχων, επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και τους στόχους της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ISO 27001:2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22301:2012