Η Natech στο Marketing Week για την πλατφόρμα Τραπεζικής Omnibanking

Στο 1512 τεύχος του Marketing Week παρουσιάστηκε ημισέλιδο άρθρο για την κατάκτηση του βραβείου καινοτομίας από τη Natech για την πρώτη ενιαία πλατφόρμα τραπεζικής στην Ελλάδα ΄΄Omnibanking΄΄.

Η Natech στο Marketing Week για την πλατφόρμα Τραπεζικής Omnibanking

Το άρθρο έχει ώς ακολούθως:

Η πρώτη ενιαία πλατφόρμα τραπεζικής στην Ελλάδα ΄΄Omnibanking΄΄ κατακτά το βραβείο καινοτομίας!

Η Natech συστήνει στην Ελλάδα την ενιαία πλατφόρμα τραπεζικής και βραβεύεται για το επίπεδο καινοτομίας της στα Παπαστράτος Start-Up/Scale-Up Greece Awards 2017 στην κατηγορία “Ολοκληρωμένη Καινοτομία”.

H πλατφόρμα «Οmnibanking» είναι το σύμπλεγμα τραπεζικών συστημάτων το οποίο υποστηρίζει το σύνολο των τραπεζικών εργασιών που εκτελούνται στο φυσικό και ψηφιακό χώρο της τράπεζας. Οι ανάγκες που καλύπτει, αφορούν σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών της κλασικής, ηλεκτρονικής και της εικονικής τραπεζικής (video banking) καθώς και της τραπεζικής πρακτόρευσης.

Σε τι συνίσταται η καινοτομία που απέσπασε την υψηλή βαθμολογία των κριτών; Η ολοκληρωμένη καινοτομία του «Οmnibanking», έγκειται στο γεγονός πως τα συστατικά του μέρη λειτουργούν είτε ενιαία είτε αυτόνομα μειώνοντας το μηχανογραφικό κόστος κτήσης από την πλευρά του τραπεζικού ιδρύματος από 70 εώς 90%, αυξάνοντας σημαντικότατα την λειτουργικότητα και την ποιότητα πληροφορίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Natech Αθ. Ναυρόζογλου δήλωσε ότι: «Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του «Οmnibanking» είναι τα πολλαπλά οφέλη που δημιουργεί, ενώ εισάγει έναν εντελώς νέο πυλώνα λειτουργίας για τις τράπεζες μέσω του τρίπτυχου συνεργασίας «τράπεζα – πελάτης – αντιπρόσωπος». Η τράπεζα μειώνει το κόστος και το χρόνο επέκτασης του δικτύου της, ο πελάτης εξυπηρετείται 24/7 με διαπροσωπική εξυπηρέτηση και ο αντιπρόσωπος αποκτά μια νέα κερδοφόρα υπηρεσία»

Χαρακτηριστικό είναι  το πρόσφατο παράδειγμα επέκτασης του ελληνικού παραρτήματος της Moneygram, σε 65 νέα σημεία εξυπηρέτησης μέσα σε 3 μήνες, υιοθετώντας τη λύση της «τραπεζικής με πρακτόρευση», έχοντας κατά 97% μικρότερο κόστος σε σχέση με ανταγωνιστικές λύσεις.

Οι λύσεις της Natech βασίζονται στη πελατοκεντρική φιλοσοφία της, με γνώμονα τη συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη του δικτύου συνεργατών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί δε, μια από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που καλύπτουν με το χαρτοφυλάκιό τους το σύνολο των τραπεζικών λειτουργιών και απαιτήσεων.

Στόχος της εταιρείας είναι η εξάπλωσή της στην διεθνή αγορά και η ενίσχυση της καινοτομίας της μέσω της προσέλκυσης νέων επιστημόνων, συνεισφέροντας έτσι στον περιορισμό του φαινομένου ‘’braindrain’’ στην Ελλάδα.