Η νέα στρατηγική συνεργασία Natech και Finclude ενισχύει την ανοιχτή τραπεζική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

H Natech επενδύει στον εμπλουτισμό του οικοσυστήματος του core τραπεζικού συστήματος CSB2 μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με την FINCLUDE στο κομμάτι του PSD2 Aggregation. Μέσω της συνεργασίας αυτής τα ηλεκτρονικά κανάλια των πελατών της NATECH θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε υπηρεσίες PSD2 ανοιχτής τραπεζικής και θα έχουν έτσι τη δυνατότητα προβολής λογαριασμών και στοιχείων κινήσεων τους από δεκάδες τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η νέα στρατηγική συνεργασία Natech και Finclude ενισχύει την ανοιχτή τραπεζική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα PSD2 της Finclude οι πελάτες της Natech θα μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες τους (φυσικά πρόσωπα) ψηφιακές υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας. Ενδεικτικά πεδία καινοτομίας είναι το Personal Finance Management, δηλαδή εφαρμογές διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών τους, η εκπαίδευση τους για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής υγείας τους και η συγκέντρωση των λογαριασμών τους από διαφορετικές τράπεζες σε ένα μέρος.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών της Finclude θα είναι σε θέση να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες στους χρήστες τους και να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής διευρύνοντας τα κανάλια τους και το κοινό τους.

Η Finclude είναι ένας πανευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών πιστοληπτικής αξιολόγησης και επιτρέπει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα ιδιωτών, χρησιμοποιώντας machine learning πάνω στα πραγματικά τραπεζικά δεδομένα αυτών, μέσω των APIs ανοικτής τραπεζικής (PSD2). Η Finclude επιτρέπει στις εταιρείες να ενσωματώσουν ψηφιακά κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ιδιωτών, τη συναλλακτική τους συμπεριφορά ανά τα τραπεζικά ιδρύματα. Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών PSD2 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.