Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 22301:2012 από την ΤUV Austria!

Η Natech ανανέωσε το σύνολο των πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 22301:2012.

Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 22301:2012 από την ΤUV Austria!

Η εταιρική λειτουργία πληροί όλες τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Η Natech λειτουργεί σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, στα ακόλουθα πεδία: Εμπορία, Συναρμολόγηση και Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων & Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού. Επιπλέον, εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 27001:2013, στα ακόλουθα πεδία: Εφαρμογή, Ανάπτυξη, Εμπορία, Υλοποίηση και Υποστήριξη Λογισμικού καθώς και εμπορία Hardware υπολογιστών. Τέλος, η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22301:2012 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, το οποίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών.

Η Natech δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσω περιοδικών ελέγχων, επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και τους στόχους της.