Η νέα συνεργασία μας με την FCA BANK

H FCA BANK χρησιμοποιεί τις λύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της Natech για τον έλεγχο των πελατών της.

Η νέα συνεργασία μας με την FCA BANK

Προσφέραμε από το χαρτοφυλάκιο των λύσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, το απαραίτητο σύστημα φιλτραρίσματος των πελατών της FCA BANK, ώστε η Τράπεζα να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις και να μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Μέσω της on-line pep screening πλατφόρμας, η Τράπεζα κάνει τους ελέγχους μαζικά ή μεμονωμένα για κάθε πελάτη της και λάμβάνει αποτελέσματα με ιστορικότητα έτοιμα για αποθήκευση και εκτύπωση.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που αναπτύσσουμε.