Η Natech εκπαιδεύει τις ομάδες εργασίας σε Agile Μεθοδολογίες

Η Natech ολοκλήρωσε με επιτυχία το τριήμερο σεμινάριο project management της Door Greece στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων της.

Η Natech εκπαιδεύει τις ομάδες εργασίας σε Agile Μεθοδολογίες

Μέσα από διαδραστικά projects, τα μέλη τη ομάδας που συμμετείχαν, εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή της agile μεθοδολογίας ανάπτυξης προϊόντων.

Δείτε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης.