Αναζητούμε IT Administrator

Αναζητούμε  IT Administrator για το τμήμα μηχανογράφησης και υποστήριξης υποδομών. 

 

Αναζητούμε IT Administrator

Η θέση αφορά στην οργάνωση και υποστήριξη ζητημάτων hardware και software (δίκτυα, διαχείριση υποβάθρου εφαρμογών, λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων) καθώς και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών  συστημάτων.

Περιοχή
Ιωάννινα

Ο ρόλος προϋποθέτει απαραίτητα

 • Εξειδικευμένες γνώσεις διαχείρισης ασφάλειας ενσύρματων και ασυρμάτων δικτύων και ασφάλειας συστημάτων
 • Εξειδικευμένες γνώσεις διαχείρισης προσβάσεων Active Directory και εμπειρία σε πλατφόρμες Windows (servers & workstations)
 • Γνώσεις σε virtualized λύσεις
 • Κατανόηση και διαχείριση σε συστήματα βάσεων δεδομένων (MSSQL)
 • Εμπειρία χειρισμού Domain
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα
Πιστοποιήσεις σε θέματα ρυθμίσεων δικτυακών συσκευών και δρομολογητών (routers, windows servers) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Εμπειρία σε cloud λύσεις με αντίστοιχη εμπειρία

Η Natech προσφέρει

 • Ομαδικό, συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πρόγραμμα εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε διεθνή έργα με τεχνολογίες αιχμής
 • Συμμετοχή σε projects μεγάλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Δυνατότητες επιμόρφωσης σε αντικείμενα νέων τεχνολογιών

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικού