Νέες θέσεις εργασίας

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της Natech και των νέων έργων που αναλαμβάνουμε, επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε την ομάδα μας με νέα άτομα τα οποία θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών μας. 

Νέες θέσεις εργασίας

Συγκεκριμένα, αναζητούμε άτομα τα οποία θα ενταχθούν στις ομάδες ανάπτυξης, υποστήριξης αλλά και διαχείρισης έργων. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

  • BUSINESS ANALYST
  • HELPDESK SUPPORTERS (2)
  • .NET DEVELOPER, C# (2)
  • DATA WAREHOUSE DEVELOPER
  • SENIOR .NET DEVELOPER (C#)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω σελίδα: https://careers.natech.gr/openpositions