Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που εφαρμόζει ‘’Video Customer Service’’

ΠΡΟΪΟΝ: Natech.CSBweb

 

ΠΟΙΟΣ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι η πρώτη Τράπεζα πανελλαδικά, η οποία προσφέρει στους πελάτες της την καινοτόμα εφαρμογή Video Customer Service.   Kαλύπτει τις ανάγκες των πελατών της εξ’ αποστάσεως, προσφέροντας την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της προσωπικής εξυπηρέτησης.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  H Τράπεζα αποφάσισε να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της, καλύπτοντας την ανάγκη που εντόπισε στην αγορά για προσβάσιμες υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως, με το πλεονέκτημα της άμεσης διαπροσωπικής εξυπηρέτησης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ΛΥΣΗ:  Έχοντας ως υπόβαθρο τo ευέλικτo Σύστημα Ολοκληρωμένης Τραπεζικής ‘’Νatech.CSB’’ και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής ‘’Natech.CSBweb’’, η Τράπεζα αποφάσισε να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της, ενσωματώνοντας την καινοτόμα υπηρεσία στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Natech.CSBweb για τους χρήστες του e-banking, επιτυγχάνοντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1.29 MB