Η άποψη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου για την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Natech.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεργάζεται επιτυχημένα, από την αρχή της λειτουργίας της, με τη Natech A.Ε.

Η εγκατάσταση του Ευέλικτου Τραπεζικού Συστήματος της Natech - Natech.CSB, η συνεχής στενή συνεργασία και η άρτια τεχνική υποστήριξη της Natech, οδήγησαν την Τράπεζα στην εγκατάσταση επικουρικών τραπεζικών συστημάτων όπως:
Natech CRM
Natech.CSB.web
Natech.AML
Natech.Q
Natech.Dias Suite
Natech. Banking Anywhere
Natech.ATM module

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καλύπτει κάθε τραπεζική της ανάγκη μέσω των προϊόντων της Natech.
Οι παράγοντες που στέφουν τη συνεργασία επιτυχημένη είναι:
-Η παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών συστημάτων.
-Η προσαρμοστικότητα και ευελιξία των συστημάτων της Natech στις απαιτήσεις της Τράπεζας και κατ' επέκταση στις απαιτήσεις της αγοράς.
-Η ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας-εμπιστοσύνης.

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ VIDEO