Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - η πρώτη τράπεζα που εφάρμοσε ηλεκτρονική διαδικασία αποστολής κωδικών PIN για τους χρήστες του e-banking.

ΠΡΟΪΟΝ: Natech.CSBweb

ΠΟΤΕ: 2013

ΠΟΙΟΣ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, συνεργάστηκε επιτυχώς με τη Natech και έγινε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που υιοθέτησε την ηλεκτρονική διαδικασία αποστολής κωδικού PIN για τους χρήστες της e-banking εφαρμογής της.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Η παραδοσιακή διαδικασία αποστολής PIN, δημιουργούσε στους χρήστες σοβαρές καθυστερήσεις στην παραλαβή του κωδικού.

Η ΑΝΑΓΚΗ: Για λόγους ασφαλείας αλλά και για τη μεγαλύτερη πελατειακή ικανοποίηση, η Τράπεζα θέλησε να αλλάξει και να εκμοντερνίσει τη διαδικασία αποστολής PIN.

Η ΛΥΣΗ: Η Τράπεζα σε συνεργασία με τη Νatech, ανέπτυξαν πρώτοι στην ελληνική τραπεζική αγορά, τη νέα ηλεκτρονική μέθοδο  αποστολής PIN.  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 

1.12 MB