Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καλύπτει την επείγουσα ανάγκη της ''ΠΙΝΔΟΥ'' για μαζική πληρωμή Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝ: Natech.CSBweb

ΠΟΤΕ:  2015 (τέλος περιόδου πληρωμής Φ.Π.Α.)

ΠΟΙΟΙ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεργάστηκε επιτυχώς με τη Natech A.E., έτσι ώστε να καλυφθεί η επείγουσα ανάγκη της εταιρεία ''ΠΙΝΔΟΣ''.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η ''ΠΙΝΔΟΣ'' επιθυμούσε την τέλεση μαζικής πληρωμής Φ.Π.Α. των μετόχων της, μέσα στα χρονικά όρια της περιόδου πληρωμής.

Η ΑΝΑΓΚΗ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προσέφερε υπηρεσίες (ατομικής) πληρωμής Φ.Π.Α. μέσω του φυσικού καταστήματος αλλά και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εμφανίστηκε η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσίας μαζικής πληρωμής με στόχο τη διευκόλυνση και την  εξοικονόμηση χρόνου της ''ΠΙΝΔΟΥ''.

ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ: Η λήξη της περιόδου πληρωμής απείχε 2 ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απαίτησης.

Η ΛΥΣΗ:  Η Natech Α.Ε., κατάφερε να προσαρμόσει επιτυχώς και μέσα στα χρονικά όρια το διαδικτυακό της σύστημα τραπεζικής (Natech. CSBweb) και να εξυπηρετήσει την απαίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας και κατ'επέκταση την ανάγκη της  ''ΠΙΝΔΟΥ''.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ VIDEO

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 

 

1.24 MB