Επιτυχημένη συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τη Νatech A.E.

Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Τραπεζικού Συστήματος της Natech. ΠΡΟΪΟΝ: ''Natech.CSB''

Η ανάγκη της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας για την εγκατάσταση του Τραπεζικού της Συστήματος, καλύφθηκε από τη Natech A.E. με την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Core Banking System   '' Natech.CSB ''.

Η Τράπεζα, κατάφερε να αναβαθμίσει τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, να αυξήσει την πελατειακή της βάση και να ανταποκριθεί στις συνεχείς αλλαγές του ελληνικού οικονομικού σκηνικού.

Η προσαρμοστικότητα του '' Natech.CSB '', έδωσε στην Τράπεζα το συγκριτικό πλεονέκτημα της γρήγορης εφαρμογής των ζητούμενων αλλαγών τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά των πελατών της. 

 

Η ανάγκη της Τράπεζας για ένα Τραπεζικό Σύστημα:

Ολοκληρωμένο

Ευέλικτο

Οικονομικά αποδοτικό

 

καλύφθηκε από τη Natech A.E. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 

1.15 MB