Η Εταιρική Φιλοσοφία της Natech.

Εργατικό δυναμικό - Κοινωνική Υπευθυνότητα - Πελατοκεντρικός προσανατολισμός - Επενδύσεις

 

Η Μελέτη Περίπτωσης περιγράφει τα ''πιστεύω'' και τη φιλοσοφία τα οποία πρεσβεύει η Natech. Περιγράφεται αναλυτικά:

  • Το εργατικό δυναμικό:  σχέση εργαζόμενου - εργοδότη, κλίμα συνεργασίας, εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, υψηλή γνώση και εξειδίκευση.
  • H κοινωνική υπευθυνότητα: κοινωνικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντική συνείδηση, εργασιακές ευκαιρίες.
  • O πελατοκεντρικός προσανατολισμός: προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των πελατών-συνεργατών,  στόχος η πελατειακή πίστη.
  • Οι επενδύσεις σε: καινοτομία, ομαδική εργασία, ποιότητα-προσαρμοστικότητα προϊόντων/υπηρεσιών, έρευνα και ανάπτυξη.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

608 KB