Η Natech και η CREDIT AGRICOLE Life ανανεώνουν τη συνεργασία τους

Η CREDIT AGRICOLE Life για ακόμα μια χρονιά επέλεξε τις λύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της Natech!

Ανανέωσε τη συνδρομητική υπηρεσία ελέγχου των πελατών της, μέσω της λίστας πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων. Πέτυχε και εξασφάλισε συναλλαγές, μείωση ρίσκου και εναρμόνιση με το νόμο.