Ανανέωση πιστοποίησης της Microsoft για τη Natech

Η Νatech A.E ανακοινώνει την ανανέωση της πιστοποίησης ως Microsoft Silver Competency Partner με εξειδίκευση στον τομέα Silver Application Development και στον ήδη ισχύοντα Silver Small and Midmarket Cloud Solutions.

 

Η δεξιότητα Small and Midmarket Cloud Solutions δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης της αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις cloud αλλά και υβριδικές που έχουν δομηθεί στο Microsoft Office 365, παρέχοντας επιπρόσθετη υποστήριξη και κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

H Νatech εξειδικεύεται σε τεχνολογίες Microsoft, εξασφαλίζoντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλή τεχνογνωσία και ενδυνάμωση της εμπειρίας της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Συμμετέχοντας ήδη στο δίκτυο συνεργατών της Microsoft, ως Microsoft Partner με εξειδίκευση Silver Application Development, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διάθεσης συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας, καθώς και παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών της.