Συμμετοχή της Natech στο πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Natech μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα mentoring, μοιράζεται σκέψεις, γνώσεις, εμπειρίες, υποστηρίζει τους καθοδηγούμενους στη διερεύνηση και αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Συμμετοχή της Natech στο πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων βασίζεται σε αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή τόσο από τους φοιτητές και απόφοιτους τους όσο και από κάθε είδους επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Στο πρόγραμμα Mentoring συμμετέχουν επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά σε φοιτητές ενημέρωση και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό ή και επιχειρηματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. 

 

''Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο εν λόγω πρόγραμμα. Θεωρούμε οτι τέτοιου είδους στήριξη και ενημέρωση είναι πολύτιμη για ένα νέο που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά.''