Άρθρο της ιστοσελίδας ''Bobs guide'' για το Natech.PAY

Το σύστημα Natech.PAY εγκατέστησε η MoneyGram  και κατάφερε να επεκτείνει τα σημεία της παρoυσίας της από 15 σε 65 μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών εξοικονομώντας 64.980.000 ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Άρθρο της ιστοσελίδας ''Bobs guide'' για το Natech.PAY

''Natech.PAY, the agent banking system for walk-in payment centers and external retail agents, was successfully implemented to the Greek branch of MoneyGram, helping it expand its points of presence.

MoneyGram managed to create a branch network through collaboration with agents, increase its service points and clientele, through the implementation of the on-line platform Natech.PAY.

The system's implementation cost 5 times lower than creating a new branch! The Financial Institution managed to expand its presence from 15 to 65 points within 3 months and spent 3% of the amount that would have spent by creating a new branch, saving 64.980.000 euros!''

Περισσότερες πληροφορίες για το Natech.PAY εδώ.