Η Νatech ανανεώνει την πιστοποίησή της ως Microsoft Silver Cloud Platform partner

Η Natech έχει υιοθετήσει και προωθεί την τεχνολογία cloud. Η πιστοποίηση της Microsoft ως “Microsoft Silver Cloud Platform partner” επικυρώνει την πολυετή συνεργασία της Natech με τη Microsoft καθώς και τη φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με τη προώθηση της καινοτομίας.

Η Νatech  ανανεώνει την πιστοποίησή της ως Microsoft Silver Cloud Platform partner

΄΄ Συνεργαζόμαστε με τη Microsoft για την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής που ωφελεί την εταιρεία, τη Microsoft και τους τελικούς χρήστες τους πελάτες μας."