Η Natech προτείνει θέματα διπλωματικών - πτυχιακών εργασιών.

Η Natech έπειτα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προτείνει θέματα διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών στους φοιτητές/τριες του τμήματος.

 

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Natech σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προς ανάπτυξη  στα πλαίσια της πτυχιακής - διπλωματικής τους εργασίας κάποιο από τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα:

 

 

Data replication over small capacity lines

Web Banking authentication

Mobile payments

CryptoCurrencies (Blockchain)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Natech για περαιτέρω συζήτηση πάνω στα προτεινόμενα θέματα καθώς και για παράθεση των δικών τους προτάσεων.