Υλοποίηση του Office 365 για την εταιρία Salfo

Η Νatech A.E ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρία SALFO.

Η Natech A.E. υλοποίησε την εγκατάσταση του Office 365 της Microsoft για το διεθνή όμιλο συμβουλευτικών εταιρειών μηχανικής και διαχείρισης SALFO.