Συνεργασία της Natech Α.Ε. με την εταιρία Αντωνίου Α.Ε. "Τυποτραστ"

Η Νatech A.E ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρία Αντωνίου Α.Ε. "Τυποτραστ".

Η εταιρεία Αντωνίου Α.Ε. "Τυποτραστ", η οποία εξειδικεύεται στην εκτύπωση,παραγωγή κλασσικών μηχανογραφικών εντύπων πολλαπλής χρήσης, τυπογραφικών, χειρογράφων και μπλόκ ΚΒΣ, χρησιμοποιεί πλέον το λογισμικό BOS της Natech A.E.