ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR .NET DEVELOPER (C#) (Υποκατάστημα Αθήνας) - ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Web & desktop).

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: SENIOR .NET DEVELOPER (C#) (Υποκατάστημα Αθήνας) - ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

 

Επιστημονικό πεδίο:

Υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα: 

-Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού C# (ή Java), SQL

-Ομαδικό/συνεργατικό πνεύμα

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Θα εκτιμηθούν:

-Κατανόηση τραπεζικών εννοιών

-Συμμετοχή σε ομάδες Agile

- Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

 

Εάν θεωρείτε οτι η θέση εργασίας σας ενδιαφέρει, υποβάλλετε το βιογραφικό σας εδώ