Πρόθεση συνεργασίας της Natech με φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής

Οικονομικών Επιστημών 

 

Η Natech ενδιαφέρεται να αναπτύξει δεσμούς με τη φοιτητική κοινότητα παρέχοντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτές/τριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των τμημάτων:

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να συνεργαστούν με τη Natech, πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση σε φιλικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, συμμετέχοντας στην υλοποίηση πραγματικά παραδοτέων projects.

Παρακολουθήστε τις θέσεις πρακτικής άσκησης στην ιστοσελίδα του Κόμβου Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

 

 

 

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Μάθε περισσότερα
Μάθε περισσότερα