Δηλώστε συμμετοχή στη Natech ''OPEN DAY''

Η Natech σε συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ''Open Day'' για τους φοιτητές του τμήματος πληροφορικής.

Η Natech σε συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ''Open Day'' για τους φοιτητές του τμήματος πληροφορικής την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 05:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Νatech ανοίγει τις πόρτες της στους φοιτητές του τμήματος πληροφορικής με στόχο:

  • την πληροφόρησή τους σχετικά με τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας,
  • τα Projects που αναπτύσσονται,
  • τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το εργατικό δυναμικό.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στη πράξη την εφαρμογή του αντικειμένου σπουδών τους και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας πληροφορικής. 

Επιθυμούμε να αναπτύξουμε δεσμούς με τους φοιτητές και να τους διατηρήσουμε για τυχόν μελλοντική συνεργασία.